Directeur Personeelszorg en Leiderschap voor de politie (vergevorderd)

Directeur Personeelszorg en Leiderschap voor de politie (vergevorderd)

Veiligheid, vertrouwen en verbinding zijn sleutelwoorden in de visie op strategisch leiderschap binnen de politie. De korpsleiding heeft de wens om de directie Personeels- & Organisatiebeleid uit te breiden met een nieuw expertisegebied op het gebied van Leiderschap, Cultuur en Sociale Veiligheid en daarnaast de bestaande expertises Veilig & Gezond Werken en Onderwijs & Ontwikkeling verder te brengen. Hiervoor zoeken we een ervaren leider, iemand die de organisatie mee kan nemen in deze ontwikkelingen, een boegbeeld voor de mensen binnen en buiten de politie.

Het aanbod:

 • Het vaste jaarsalaris bedraagt maximaal € 155.000 bruto per jaar, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering op basis van een 40-urige werkweek (Salarisschaal 16 Bbp)
 • 192 verlofuren per jaar plus levensfase-uren bij een dienstverband van 40 uur
 • Een tegemoetkoming in de representatiekosten
 • Pensioenregeling volgens het ABP
 • Reiskosten conform het besluit reis- verblijf- en verhuiskosten
 • De mogelijkheid om hybride te werken

Jouw profiel:

 • WO werk- en denkniveau met een relevante opleiding op het gebied van HR en/of bedrijfskunde
 • Aantoonbare ervaring met en kennis van strategische HRM-vraagstukken, in het bijzonder op het gebied van diversiteit en inclusie, sociale veiligheid, integriteit, leiderschap, cultuur en/of onderwijs & ontwikkeling
 • Ervaring met grote veranderopgaven in een complex krachtenveld met of in een grote uitvoeringsorganisatie en daarin concrete resultaten behaald
 • Ruime ervaring als leidinggevende, bij voorkeur ook met het bouwen en inrichten van nieuwe organisatieonderdelen en sturingsconcepten
 • Ruime ervaring in beleidsontwikkeling in een politiek-bestuurlijke omgeving met een goed inlevingsvermogen voor de behoefte op de werkvloer en op straat
 • 32 – 40 uur beschikbaar

De functie

De politie heeft een belangrijke en complexe opgave op het gebied van diversiteit & inclusie, sociale veiligheid, integriteit en leiderschap én de samenhang tussen deze onderwerpen. 
De korpsleiding heeft de wens om bovengenoemde strategische beleidsterreinen nadrukkelijker in te richten en zo vanuit de huidige hulpstructuren en programma’s een vaste plaats en inrichting te geven binnen de directie Personeels- en Organisatiebeleid. In deze rol richt jij de nieuwe expertise ‘Sociale Veiligheid’ (cultuur en gedrag) in én je neemt de reeds bestaande expertisegebieden Personeelsbeleid en Onderwijs & Ontwikkeling onder je hoede. Als Directeur Personeelszorg en Leiderschap adviseer je de korpsleiding over voorstellen die gevolgen hebben of kunnen hebben op het gebied van deze expertises. Je treedt op als boegbeeld van deze thema’s binnen en buiten de organisatie. 

De directie Personeels- en Organisatiebeleid is binnen de staf korpsleiding verantwoordelijk voor strategisch personeels- en organisatiebeleid dat het korps in staat stelt om op zowel korte als lange termijn te beschikken over voldoende gekwalificeerd, weerbaar en gemotiveerd personeel dat veilig en gezond kan werken. De directie wordt aangestuurd door twee gelijkwaardige directeuren en ondersteund door een gezamenlijke staf van 55 medewerkers die momenteel verdeeld zijn over de volgende vier expertisegebieden: Personeelsbeleid, Onderwijs & ontwikkeling, Arbeidsvoorwaarden en Organisatiebeleid.

Tot slot ben je ook verantwoordelijk voor het beleid en de aanpak op het gebied van leiding en leiderschap, het management development (MD) en professional development (PD) beleid van de politie. Het MD bureau voor de politietop is beheersmatig bij jouw afdeling ondergebracht. 

In deze rol rapporteer je hiërarchisch aan de Algemeen Directeur van de Staf korpsleiding. Functioneel rapporteer je aan de leden van de korpsleiding afhankelijk van hun portefeuilles. Je werkt direct samen met je collega-directeur, de Directeur Arbeidsvoorwaarden en Organisatie. 
Je werkt nauw samen met het Diensthoofd HRM, die de uitvoeringsorganisatie van P&O aanstuurt vanuit het Politie Diensten Centrum (PDC). Ook werk je samen met de hoofden bedrijfsvoering van de eenheden, de directie van de politieacademie en het programma politiepersoneel van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Je geeft leiding aan 20 – 30 FTE verspreid over de verschillende expertisegebieden. 

Over

De politie staat in het midden van de samenleving waar zij iedere dag een grote bijdrage levert aan een veiliger Nederland door goed politiewerk, vertrouwen en legitimiteit én het functioneren als één korps. De politie wordt geleid door de korpsleiding die wordt ondersteund door de staf korpsleiding welke zorgdraagt voor de beleidsontwikkeling. Het korps bestaat uit tien regionale eenheden, twee landelijke eenheden, de landelijke meldkamer samenwerking, de politieacademie en het politiedienstencentrum (PDC) welke zorgdraagt voor de uitvoering van het beleid. 

Met bijna 65.000 medewerkers is de politie de grootste werkgever van Nederland met een budget van € 7,3 miljard. De centralisering van de bedrijfsvoering in de afgelopen jaren heeft geleid tot grote veranderingen in de werkprocessen van de organisatie. Er wordt gestuurd op standaardisatie en efficiencyverbetering zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen.
De visie van de politie op strategisch leiderschap vormt de basis van dit functieprofiel. In de strategische agenda heeft de politie de belangrijkste thema’s voor de komende jaren vastgelegd. Veiligheid, vertrouwen en verbinding zijn daarin de sleutelwoorden. 

Voor meer informatie: Over de politie | politie.nl


Interesse voor de vacature?


Stuur ons jouw CV en korte motivatie vóór donderdag 28 maart. Het volledige functieprofiel kun je d.m.v. de button “volledig functieprofiel” op deze pagina downloaden.
Bel of mail gerust met onze consultants Saskia Bouter (06-2665 8311) of Ilonka van Dijk (06-1300 2620) als je vragen hebt.

Politie kiest ervoor om deze functie exclusief via Bureau Blaauw te vervullen. Contact daarom graag uitsluitend met en via de consultant van Bureau Blaauw. 

Reageer op deze vacature

Gesprek over je loopbaan?

Ook als er geen concrete vacature beschikbaar is leren we je graag kennen. We denken vanuit onze kennis van de hr-markt mee over de mogelijkheden voor jouw carrière. Maak een afspraak via onderstaande link.