Privacystatement

Privacystatement

Bureau Blaauw vindt jouw privacy belangrijk en beschermt deze. Dat betekent dat Bureau Blaauw zich naar alle redelijkheid inspant om er voor te zorgen dat jouw persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Wij volgen hierbij de sollicitatiecode van de NVP en houden ons aan de wettelijke regels voor informatieopslag.

Persoonsgegevens

Wanneer persoonsgegevens (zoals jouw CV, motivatiebrief, ed.) via een sollicitatie, inschrijving, aanmelding of anderzijds aan Bureau Blaauw worden verstrekt betekent dit dat je akkoord bent met het opnemen en verwerken van deze gegevens in de database van Bureau Blaauw.

De betreffende persoonsgegevens worden gebruikt om:

  • je periodiek op de hoogte te houden van actuele vacatures die mogelijk aansluiten op uw profiel;
  • je te informeren, per email of per post, over de dienstverlening, nieuwsberichten of evenementen van Bureau Blaauw;
  • jouw cv beschikbaar te stellen, uiteraard uitsluitend met jouw instemming, aan potentieel geïnteresseerde werkgevers.

Jouw persoonsgegevens worden door Bureau Blaauw veilig en zorgvuldig bewaard. Ze zijn niet toegankelijk voor mensen die niet de vereiste toegangsrechten hebben.

Verstrekken persoonlijke gegevens aan derden

We verstrekken jouw gegevens uitsluitend aan derden wanneer:

  • je daarmee akkoord bent gegaan, op eigen verzoek of indien het in een contract staat opgenomen tussen jou en Bureau Blaauw;
  • bedrijven die ons diensten verlenen zoals accountants, rechtskundig adviseurs etc. deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun taak of als we volgens wettelijke of statutaire verplichtingen genoodzaakt worden informatie aan te leveren.

Naast de door jou verstrekte gegevens wordt incidenteel ook statistische /cijfermatige informatie verzameld. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan een naam of adres. Het doel van deze algemene meetgegevens is de verbetering van (de navigatie en structuur van) de website, het dienstenaanbod en de verbetering van de vindbaarheid van de website.

Toegang tot uw gegevens


Je bent te allen tijde gerechtigd om bij ons een kopie op te vragen van de gegevens die door ons over je worden aangehouden. Voor het opvragen van jouw gegevens kun je contact opnemen met de office manager van Bureau Blaauw. Je hebt tevens het recht om Bureau Blaauw op te dragen jouw gegevens niet langer te gebruiken.

Gesprek over je loopbaan?

Ook als er geen concrete vacature beschikbaar is leren we je graag kennen. We denken vanuit onze kennis van de hr-markt mee over de mogelijkheden voor jouw carrière. Maak een afspraak via onderstaande link.