Zorgzaamheid voor anderen – IMC weekendschool
Zorgzaamheid voor anderen – IMC weekendschool

Zorgzaamheid voor anderen – IMC weekendschool

In ons vak moet je een scherp oog hebben voor anderen. Je moet attent zijn en tegelijk durven confronteren. Daarom steunen wij vanuit Bureau Blaauw ook steeds een goed doel. Met elkaar zoeken we eens in de paar jaar naar een gemeenschappelijk doel waarbij wij ons allemaal betrokken voelen en waar wij onze handtekening onder willen zetten. Zo hebben wij voorheen Oxfam Novib en de CliniClowns gesteund en werken we nu samen met IMC weekendschool. Kinderen tussen de 10 en 15 jaar uit sociaal-economische achtergestelde wijken kunnen hier aanvullend onderwijs op zondag krijgen dat gericht is op een wereld waarmee ze anders niet vaak in aanraking komen. Op een hele praktische manier kunnen de kinderen kennis maken met een breed beroepenveld o.m. over Kunst, Cultuur of Wetenschap.  Professionals die op vrijwillige basis hieraan meewerken verzorgen deze lessen.

Met dit donateurschap steunt Bureau Blaauw de IMC Weekendschool ‘bij ons om de hoek’ in Amsterdam Zuid Oost. Het Bureau Blaauw Team is persoonlijk betrokken omdat we een lesdag in het curriculum voor onze rekening nemen waarbij we de kinderen helpen inzicht te verkrijgen in hun talenten en drijfveren. Hiermee willen we iedereen, ook jongeren uit sociaal-economisch achtergestelde wijken, een goede basis meegeven voor zelfvertrouwen en toekomstperspectief.