Teamhoofd HR Specialisten voor het COA (vergevorderd)

Teamhoofd HR Specialisten voor het COA (vergevorderd)

Het COA groeit flink en is op zoek naar een verbindende manager die vanuit een integrale aanpak meebouwt aan een stevige en professionele hr-dienstverlening. Je ziet het steeds veranderend speelveld van het COA als een uitdaging en je bent je bewust van het politieke krachtenveld waarbinnen je opereert. Onder jouw verantwoordelijkheid valt recruitment, organisatieadvies, leren & ontwikkelen en veilig en vitaal werken. In deze fase van groei zorg jij voor een goede samenwerking en onderlinge afstemming binnen HR&O. Jij ziet wat deze ‘doeners- organisatie’ met betrokken en gedreven medewerkers nodig heeft en weet dat te vertalen naar een stevig team dat werkt aan hr-beleid gericht op organisatievraagstukken en pragmatische hr-oplossingen.

Het aanbod:

 • Een salaris van maximaal € 94.000 bruto per jaar op basis van 36 uur (fulltime) inclusief een IKB van 18%
 • Een aanstelling voor 12 maanden, met uitzicht op een vast dienstverband
 • 144 vakantie uren en de mogelijkheid om extra vakantie uren te kopen volgens het IKB
 • Vitaliteitsuren (afhankelijk van de leeftijd)
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een loopbaanbudget
 • Een goede balans tussen werk en vrije tijd, zoals de mogelijkheid om 4x9 uur te werken, tijd voor tijd en flexibiliteit in werkuren en tijden
 • Een pensioenregeling volgens PFZW

Jouw profiel:

 • Academische werk- en denkniveau, tenminste een afgeronde HBO-opleiding
 • Minimaal 3 jaar relevante ervaring op het gebied van hr-beleid en leidinggeven
 • Aantoonbare ervaring met veranderprocessen binnen HRM
 • Ervaring in een complexe en dynamische werkomgeving

De functie

Deze functie is een nieuwe rol in het managementteam van HR&O. De behoefte aan 2e-lijns specialisten op diverse hr-terreinen is vanwege de sterk toegenomen omvang van de organisatie en de complexiteit van de vraagstukken groter dan voorheen.
De diverse specialistische rollen vragen om een eigen aansturing waarmee onderlinge samenhang en integraliteit van beleid op de diverse expertises geborgd kan worden, met respect en ruimte voor professionaliteit van de experts op de diverse thema’s. In deze rol bouw je mee aan een stevig en toekomstbestendige HR&O dienstverlening voor het COA samen met je mt- leden en de specialisten in je team.

Als Teamhoofd HR Specialisten geef je leiding aan de (plm. 30) specialisten op vier hoofdthema’s: Recruitment, Organisatieadvies, Leren & Ontwikkelen en Veilig en Vitaal werken. Je begeleidt je teamleden op inhoud bij complexe vraagstukken en adviseert waar nodig de afdelingsmanager HR&O en het management omtrent complexe vraagstukken. Je vertaalt strategische hr-vraagstukken naar tactisch en operationeel niveau. Je leidt of neemt deel aan projecten en treedt namens de afdeling HR&O op in zowel in- als externe overlegsituaties.
In deze rol werk je op de afdeling HR&O binnen de directie Bedrijfsvoering. De HR&O afdeling bestaat uit drie teams; HR specialisten, HR advies en HR service. In deze rol rapporteer je aan de Manager HR, Arina Blom, en maak je onderdeel uit van het MT HR&O.

Over

Wie in Nederland asiel aanvraagt, heeft recht op opvang. Het COA is een Zelfstandig Bestuurs Orgaan (ZBO) en heeft als wettelijke opdracht om asielzoekers een leefbare en veilige opvang te bieden en hen te begeleiden naar een toekomst in Nederland of daarbuiten. Het gaat om asielzoekers uit allerlei culturen en met diverse achtergronden. Met de kernwaarden ‘menswaardig, samen, open en resultaatgericht’ probeert het COA hun visie op een duurzame wijze te realiseren. Zo stimuleert men de bewoners om zelf verantwoordelijkheid te nemen, zelfredzamer te worden en zich verder te ontwikkelen om een bijdrage te leveren aan de samenleving. Op de website en in de meerjarenstrategie 2020-2025 lees je meer over de wettelijke taak van het COA.

‘Binnen het COA staan we open voor elkaar en delen we onze kennis en ervaring. We zijn transparant over wie we zijn, wat we doen en wat er bij ons gebeurt. We creëren draagvlak voor ons werk door de Nederlandse samenleving mee te nemen in ontwikkelingen. We werken professioneel en efficiënt, door te leren en te innoveren. Vooruitkijkend, initiatief tonend en accuraat. Zo nemen wij de ruimte om ons werk steeds beter te doen. Wij waarderen eigen inbreng en initiatieven en maken optimaal gebruik van diverse talenten.’
Bij het COA werken ongeveer 7.000 medewerkers, verspreid over ruim 200 verschillende locaties. Het COA heeft plm. 240 managers en binnen HR&O werken 130 professionals.
 
Voor meer informatie: COA - Centraal Orgaan opvang asielzoekers


Interesse voor de vacature?


Stuur ons jouw motivatiebrief en cv vóór 22 januari 2024. Het volledige functieprofiel kun je d.m.v. de button “volledig functieprofiel” op deze pagina downloaden.
Bel of mail gerust met onze consultants Saskia Bouter (06-2665 8311) of Ilonka van Dijk (06-13002620) als je vragen hebt.
 
Het COA kiest ervoor om deze functie exclusief via Bureau Blaauw te vervullen. Contact over deze vacature loopt daarom uitsluitend via de consultant van Bureau Blaauw. 

Reageer op deze vacature

Gesprek over je loopbaan?

Ook als er geen concrete vacature beschikbaar is leren we je graag kennen. We denken vanuit onze kennis van de hr-markt mee over de mogelijkheden voor jouw carrière. Maak een afspraak via onderstaande link.