• Vacatures Global Manager HR Operations & Workplace Experience bij Ultimaker (vervuld)

Global Manager HR Operations & Workplace Experience bij Ultimaker (vervuld)

Ultimaker is een sterk groeiende internationale scale-up en ontwikkelt en verkoopt innovatieve, geavanceerde 3D printers en bijbehorende software. Er werken veel jonge, gedreven mensen met meer dan 30 nationaliteiten. Als Global Manager HR Operations & Workplace Experience bouw je aan een stevige fundering voor alle hr-processen en creëer je een optimale people experience. Zo bouw je mee aan de ontwikkeling van de internationale organisatie. Je hebt een heldere visie op je vak, weet wat nodig is in deze fase en hris kent geen geheimen voor je. Je bent een energieke manager en je hebt er lol in om met jouw team en hr- collega’s mooie resultaten te boeken.

Ultimaker is a fast-growing international scale-up that develops and sells innovative, advanced 3D printers and associated software. Many young, driven people with more than 30 nationalities choose to work with Ultimaker. As Global Manager HR Operations & Workplace Experience you build a solid foundation for all HR processes, and you create an optimal people experience. You contribute to the development of the international organization. With a clear vision on your profession, you know what is needed in this phase and HRIS has no secrets for you. You are an energetic manager who enjoys achieving great results with your team and HR colleagues.

Het aanbod:

 • Jaarsalaris tussen de € 100.000 en € 120.000 bruto p/j o.b.v. 40 uur. 
 • 27 vakantiedagen.
 • Deelname aan het NS Go platform (OV) of km vergoeding.
 • Een aantrekkelijke pensioenregeling.
 • Gebruik van een Ultimaker 3D-printer.

The offer:
 • Annual salary between € 100,000 and € 120,000 gross p/y based on fulltime. 
 • 27 vacation days.
 • Participation in the NS Go platform (free public transport) or an allowance per km.
 • An attractive pension scheme.
 • The use of an Ultimaker 3D printer.

Jouw profiel:

 • Afgeronde HBO/WO-opleiding.
 • Meer dan 10 jaar internationale payroll en hr-operations ervaring, waarvan minimaal 5 jaar aansturen van een team. Ervaring in een scale-up of dynamische omgeving is een pré.
 • Affiniteit met relevante Payroll/hr--technologie; vermogen om hr-processen te vertalen naar functionele It/data oplossingen, inclusief systeemintegraties.
 • Ruime ervaring met het ontwerpen, uitvoeren en optimaliseren van end-to-end Payroll/hr-processen.
 • Diep begrip van de Nederlandse arbeidswetgeving en ervaring met ondernemingsraden.
 • Vloeiend (bijna moedertaal) in Nederlands en Engels.

Your Profile:
 • Completed BA/MA.
 • More than 10 years of international payroll and HR operations experience, of which at least five years as a manager of a team. Experience in a scale-up or dynamic environment is an advantage.
 • Affinity with relevant Payroll/HR technology; ability to translate HR processes into functional it/data solutions including system integrations.
 • Extensive experience in designing, executing and optimizing end-to-end Payroll/HR processes.
 • Deep understanding of Dutch labour law and experience with works councils.
 • Fluent (near native) in Dutch and English.

De functie:

Dit is een hr-leiderschapsrol met impact. HR-operations is het eerste aanspreekpunt voor de medewerkers en managers van Ultimaker. Je creëert en bevordert een betrouwbare en inspirerende hr-omgeving. Je geeft dagelijkse leiding aan de payroll & hr-operations teams. Je implementeert nieuwe strategieën en hris-systemen, verbetert processen en beleid en je sorteert voor op groei. Zo faciliteer je de ambitie en ontwikkelingen van de organisatie. Je geeft jouw team duidelijke doelen en zorgt ervoor dat ze de tools en mankracht hebben om optimaal te presteren. Je stuurt en optimaliseert de samenwerking met externe partijen, aangezien een groot deel van de huidige payroll (internationaal) is uitbesteed. Je leidt de uitbreiding en vormgeving van de wereldwijde salarisadministratie, waarbij schaalbaarheid, flexibiliteit en efficiëntie in evenwicht zijn. Als eindverantwoordelijke deskundige op het gebied van compensation & benefits werk je nauw samen met het topmanagement en zet voor elk land de beste oplossing neer. Verder werk je nauw samen met stakeholders in hr en finance en zorg je voor een vlotte samenwerking en besluitvorming, rekening houdend met de perspectieven van de verschillende afdelingen.

The Job:
This is an HR leadership role with impact. HR operations is the first point of contact for Ultimaker employees and managers. You provide daily leadership to the payroll & HR-operations teams. You implement new strategies and HRIS-systems, improve processes and policies and you sort for growth. In this way you facilitate the ambition and growth of the organization. You give your team clear goals and ensure that they have the tools and manpower to perform optimally. You manage and optimize the collaboration with external parties, since a large part of the current payroll is outsourced (internationally). You will lead the expansion and design of the global payroll, balancing scalability, flexibility and efficiency. Being the compensation & benefits expert of the company, you work closely with top management and establish the best solution for each country. Furthermore, you work closely with stakeholders in HR and Finance and ensure a smooth cooperation and decision-making process, taking into account the perspectives of the different departments.

Over:

Ultimaker is opgericht in 2011 en ontwikkelt en verkoopt innovatieve, geavanceerde 3D printers en bijbehorende software. Er werken veel jonge enthousiaste mensen van meer dan 30 nationaliteiten.
Ultimaker is actief in Europa, Noord-Amerika en Azië. De missie en cultuur van Ultimaker omschrijven zij zelf zo:

‘Ultimaker heeft de missie om de transformatie van de wereld naar flexibele, krachtige en duurzame oplossingen te versnellen. 380 medewerkers werken wereldwijd samen om een ​​platform te leveren waarmee klanten optimaal kunnen profiteren van het unieke Ultimaker-ecosysteem dat de grootste diversiteit aan 3D-printproducten en -diensten in de branche biedt. Ultimaker biedt naadloze integraties van hardware, software en materialen die gewoon werken.

Wij zijn gewone mensen met buitengewone plannen. Het creëren van hoogwaardige producten is onze drijfveer. Onze passie en creativiteit helpen ons om het ongelooflijke geloofwaardig te maken. Doe mee en samen maken we het waar!’

About the company:

Founded in 2011, Ultimaker develops and sells innovative, advanced 3D printers and associated software. The company employs many young enthusiastic people of more than 30 nationalities.
Ultimaker is active in Europe, North America and Asia. Ultimaker's mission and culture are:

‘Ultimaker's mission is to accelerate the transformation of the world into flexible, powerful and sustainable solutions. 380 employees worldwide work together to deliver a platform that enables customers to take full advantage of the unique Ultimaker ecosystem that offers the widest diversity of 3D printing products and services in the industry. Ultimaker offers seamless integrations of hardware, software and materials that just work.

We are ordinary people with extraordinary plans. Creating high-quality products is our driving force. Our passion and creativity help us to make the incredible believable. Join us and together we'll make it happen!'

Interesse voor de vacature?

Stuur ons jouw motivatiebrief en cv vóór 21 maart 2022.
Het volledige functieprofiel kun je d.m.v. de button 'volledig functieprofiel' linksboven op deze pagina downloaden. Bel of mail gerust met onze consultants Saskia Bouter (06 2665 8311) en Marit Middeldorp van Bureau Blaauw als je vragen hebt. 
 
Ultimaker rechtstreeks benaderen? Liever niet. Ultimaker kiest ervoor deze functie exclusief via Bureau Blaauw te vervullen. 

Enthusiastic?
Send us your motivation letter and cv before March 21, 2022. You can download the full job profile by using the button ‘volledig functieprofiel' at the top left of this page. It is in Dutch and English. Please feel free to call or email our consultants Saskia Bouter ((06 2665 8311) and Marit Middeldorp if you have any questions.

Approaching Ultimaker directly? Rather not. Ultimaker chooses Bureau Blaauw to exclusively take care of the search.