• Vacatures
 • Eindverantwoordelijk Manager HR bij Koraal

Eindverantwoordelijk Manager HR bij Koraal

Organisatie
Koraal

Plaats
Zuid-Nederland

Website
https://www.koraal.nl/

Eindverantwoordelijk Manager HR die met een vernieuwende en bedrijfskundige blik naar HR vraagstukken kijkt. Als daadkrachtige manager maak je verschil in deze ambitieuze organisatie. Je bent een teamspeler en stimuleert samenwerking tussen de diverse HR teams waarbij naar gemeenschappelijk- en klantbelang gekeken wordt.

Het aanbod:

 • Salaris volgens functiegroep 75-80 CAO Gehandicaptenzorg obv 36 uur per week.
 • Vakantiegeld 8%.
 • Eindejaarsuitkering 7,05%.
 • Een dienstverband van één jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Leaseauto, IPhone en laptop.
 • Goede pensioenvoorziening.

Jouw profiel:

 • Academisch werk- en denk niveau.
 • Ruime ervaring met het ontwikkelen en implementeren van HR strategieën en beleid in complexe, veranderende organisaties.
 • Aantoonbare ervaring met het begeleiden van cultuur- en gedragsverandering en leiderschapstrajecten.
 • Conceptueel sterk en in staat visie te ontwikkelen en te vertalen naar concrete doelstellingen en resultaten.

De functie:
Als ervaren eindverantwoordelijk HR Manager adviseer je de twee leden van de Raad van Bestuur en ben je een stevig sparringpartner voor hen, de regiodirecteuren (6) en de directeur Interne Dienstverlening. Je levert een strategische bijdrage aan de ontwikkeling van het HR beleid en ondersteunt en coacht het HR team en de regiodirecteuren bij complexe en zware dossiers. Daarnaast geef je leiding aan het veranderproces van de huidige afdeling Sociale Zaken en de afdelingen P&O waar per 1 juni a.s. de (de)centraal georganiseerde diensten onder één leiding worden samengebracht. De functionele organisatiestructuur van stafafdelingen wordt binnen Koraal losgelaten en vervangen door een meer integrale benadering van dienstverlening (o.a. door invoering van interne klantteams). Deze teams gaan het primaire proces integraal ondersteunen. De HR Manager heeft in deze organisatieverandering een belangrijke rol, zowel inhoudelijk als op gedrag en samenwerking. Tevens ben je gesprekspartner voor de MZ centraal, vakbonden en externe samenwerkingspartners.

Over:

Koraal is er voor (jonge) mensen met een (verstandelijke en/of psychosociale) beperking en/of belemmering, en hun netwerk, zoals ouders en verwanten. De organisatie heeft haar dienstverlening regionaal ingericht en werkt vanuit zes regio’s in Limburg en Noord-Brabant. Daarnaast kent Koraal een landelijk werkend Expertise Centrum waarin alle specialistische kennis van Koraal is gebundeld.
In elke regio biedt Koraal een integraal en samenhangend pakket ondersteuning. Cliënten, leerlingen en hun ouders/verwanten en verzorgers hebben dankzij deze werkwijze één aanspreekpunt voor hun vragen op het gebied van (voortgezet) speciaal onderwijs, jeugdzorg, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang en arbeidstoeleiding Veel van deze vragen kan Koraal zelf beantwoorden. Voor expertise die de organisatie niet in eigen huis heeft, wordt samengewerkt met partners in het veld.

Interesse voor de vacature?

Belangstelling voor deze functie kun je kenbaar maken door vóór uiterlijk 13 juni te reageren.

Een uitgebreid functieprofiel kun je opvragen bij het Office Management van Bureau Blaauw, via info@bureaublaauw.com. Consultants voor deze vacature zijn Connie Blaauw en Pauline Smit.

Koraal heeft deze functie exclusief bij Bureau Blaauw uitgezet en kiest er daarmee dan ook voor om niet rechtstreeks door kandidaten en/of andere bureaus benaderd te worden.