• Vacatures Directeur HRM voor ROC van Amsterdam-Flevoland

Directeur HRM voor ROC van Amsterdam-Flevoland

Organisatie
ROC Amsterdam en Flevoland

Plaats
Amsterdam

Website
www.werkenbijrocvaf.nl

“Met jouw affiniteit voor het MBO onderwijs én ruime ervaring als HR manager in grote organisaties waar je vooruitstrevend HR beleid hebt ontwikkeld, kan je bij het grootste ROC van Nederland een belangrijke bijdrage leveren aan het vormen van jonge mensen voor de maatschappij.”

Het aanbod:

 • Salaris maximaal € 103.750,= bruto per jaar voor 36,86 uur per week
 • Arbeidsduur: voltijd
 • 30 vakantiedagen + 5 á 6 vastgestelde verlofdagen
 • Een omgeving waarin persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling wordt gestimuleerd

Jouw profiel:

 • WO werk- en denkniveau
 • > 8 jaar ervaring in een leidinggevende HR functie binnen een complexe organisatiestructuur
 • Kennis van het brede HR domein en de actuele trends en ontwikkelingen binnen organisaties waar technologie en digitalisering de uitdagingen zijn om innovatie in gang te kunnen zetten.
 • Kennis van of duidelijke affiniteit met de onderwijssector en met de (zeer diverse) MBO doelgroep.
 • Ervaring met het uitvoeren van complexe veranderagenda’s binnen een breed stakeholderveld
 • Een leiderschapsstijl die past bij de ROC organisatie (download het uitgebreide functieprofiel voor meer informatie hierover).

Je hebt:
 • Het vermogen om strategisch denken te combineren met executiekracht waardoor je er mede voor zorgt dat de gekozen koers ook daadwerkelijk wordt bewandeld.
 • Een stevige en krachtige persoonlijkheid die in staat is vanuit ervaring en kennis overtuigend de weg naar vernieuwing en verandering in te slaan.
 • De verbindende kracht om samenwerking en co-creatie verder uit te bouwen en te stimuleren tussen de centrale en decentrale HR organisatie, de MBO-colleges en de gezamenlijke centrale diensten.
 • De persoonlijkheid en de relationele vaardigheden waardoor je ROC Amsterdam en Flevoland in- en extern vertegenwoordigt en bijdraagt aan het naar binnen brengen van kennis en ontwikkeling uit de buitenwereld.
 • Een sterk ontwikkeld analytisch inzicht: je houdt overzicht en neemt snel en doordacht beslissingen.
 • Een flinke dosis enthousiasme en energie om samenwerking op alle niveaus door de organisatie aan te jagen.
 • Oprechte aandacht voor mensen; je investeert in het betrekken en ontwikkelen van anderen.

De functie:

Je bent leidinggevende van de 20 medewerkers van de Dienst HRM. Het team kenmerkt zich door een hoge mate van zelfstandigheid en professionaliteit. Daarnaast is er een functionele relatie op het gebied van HR als het gaat om de MBO colleges en eenheid in het HR beleid. De P&O Teams vallen hiërarchisch onder de directie van het MBO college of de VOvA (Voortgezet Onderwijs van Amsterdam); in totaal zijn er voor het MBO 9 P&O Teams voor de 12 MBO colleges en één team voor VOvA.

Als eindverantwoordelijke Directeur HRM ben je tevens verantwoordelijk voor het opstellen van de meerjarenplannen en beleidsplannen van jouw afdeling. Daarin vertaal je het beleid en de strategie van de organisatie naar het HR vakgebied.
Binnen de organisatie wordt gewerkt aan belangrijke HR thema’s als arbeidsmarktcommunicatie, loopbaanontwikkeling, nieuwe vormen van functionerings- en beoordelingsgesprekken (“Het Goede Gesprek”) en het verder uitwerken van het leiderschapsprofiel (DNA). Tegelijkertijd is er een aantal thema’s die een flinke innovatieve impuls verdienen. Strategische Personeelsplanning, scholing van de eigen medewerkers, werving & selectie en vitaliteit zijn hiervan actuele voorbeelden. Daarnaast maak je je sterk voor het verder implementeren van succession planning, ontwikkelassessments, leiderschap, team- en talentontwikkeling en de toekomst van werk.

Je onderhoudt op een constructieve manier de contacten met de belangrijkste stakeholders, zowel intern als extern.

Om een goed beeld te krijgen en behouden van de transitie die binnen de organisatie gaande is, heb je ook een nauwe samenwerking met het transitieteam.

Als Directeur HRM vorm je samen met de directeuren van de andere centrale diensten een team dat periodiek kennis, ervaring en opvattingen uitwisselt om tot een samenhangende beleids- en besluitvorming voor de organisatie te komen.

Het managementteam van het ROC van Amsterdam-Flevoland bestaat uit de Raad van Bestuur en de voorzitters van de MBO colleges. Dit managementteam doet beleidsvoorbereidend werk en neemt besluiten die de gemeenschappelijke MBO colleges raken. Als Directeur HRM heb je voor jouw vakgebied een rol als business partner richting dit managementteam. 

Over:

Het ROC van Amsterdam-Flevoland verzorgt middelbaar beroepsonderwijs op vier niveaus binnen veertien onderwijsdomeinen. Het ROC van Amsterdam biedt ruim 300 verschillende opleidingen aan en ROC van Flevoland zo’n 130 opleidingen. Het middelbaar beroepsonderwijs wordt op de verschillende MBO colleges gegeven. Het ROC van Amsterdam-Flevoland heeft bij elkaar 12 MBO colleges in Amsterdam, Amstelveen, Hoofddorp, Hilversum, Almere en Lelystad. Het ROC biedt onderwijs aan 36.000 MBO studenten, 3.300 leerlingen in het Voortgezet Onderwijs en 6.500 deelnemers aan overige educatie (waaronder inburgering en volwassenen).
Bij het ROC werken in totaal circa 4.000 medewerkers
Meer informatie over ROC Amsterdam-Flevoland vind je hier: Home - ROC van Amsterdam / ROC van Flevoland (werkenbijrocvaf.nl)

Interesse voor de vacature?

Stuur ons jouw motivatiebrief en cv vóór 12 januari 2022. Het volledige functieprofiel kan je door middel van de groene button “volledig functieprofiel” linksboven op deze pagina downloaden. Bel gerust met onze consultants Janneke van der Stam (telefoon 06 1008 5008, afwezig t/m 31 december) en Connie Blaauw.

ROC van Amsterdam-Flevoland rechtstreeks benaderen? Liever niet. ROC van Amsterdam-Flevoland kiest ervoor deze functie exclusief via Bureau Blaauw te laten vervullen.