• Vacatures Chief People Officer bij Radio Holland (vergevorderd)

Chief People Officer bij Radio Holland (vergevorderd)

Organisatie
Radio Holland (PON)

Plaats
Rotterdam

Radio Holland kent een lange en rijke historie in scheepscommunicatie en navigatie. Recent is er een nieuwe strategische roadmap ontwikkeld, waarbij een aantal organisatorische aanpassingen zijn gedaan voor de toekomst. Radio Holland is nu op zoek naar een ervaren en gepassioneerde Chief People Officer om hun mooie bedrijf verder te versterken. Je maakt deel uit van het Global Leadership Team en bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van een wereldwijde hr-strategie. Je bent een drijvende kracht achter het change management, de bedrijfswaarden en -cultuur, en je hebt de leiding over het hr-team en verschillende wereldwijde hr-projecten.

Radio Holland has a long and rich history in ship communication and navigation. Recently they have developed a new strategic roadmap, making a number of organizational changes for the future. Radio Holland is now looking for an experienced and passionate Chief People Officer to further strengthen their great company. You will be part of the Global Leadership Team and responsible for the development and implementation of a global HR strategy. You will be a driving force for change management, corporate values and culture, and you will lead the HR team and various global HR projects. 

Het aanbod:

 • Salarisindicatie: max € 100.000 bruto vast salaris incl. vakantiegeld bij een fulltime dienstverband. Dit is exclusief inflatiecorrectie per 1 januari 2023.
 • Een bonusregeling van 30% OTP.
 • 30 vakantiedagen plus extra dagen o.b.v. leeftijd.
 • Een leaseauto.
 • Laptop en telefoon van de zaak.
 • Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Een flexibele werkomgeving en mogelijkheid tot thuiswerken.

The offer:
 • Salary indication: max € 100,000 gross fixed salary including vacation allowance for a full-time employment. This does not include inflation adjustment as of Jan. 1, 2023.
 • A bonus scheme of 30% OTP.
 • 30 vacation days plus extra days based on age.
 • A lease car.
 • Company laptop and phone.
 • An employment contract for an indefinite period of time.
 • A flexible working environment and possibility to work from home.

Jouw profiel:

 • Master's degree.
 • Minimaal 5-10 jaar ervaring in een vergelijkbare hr-functie, bij voorkeur in een internationale omgeving met medewerkers op afstand.
 • Ervaring binnen een technische/maritieme/ scheepvaart georiënteerde organisatie is een pré.
 • Kennis van en ervaring met relevante hr-thema's zoals het professionaliseren van HR, Employee Engagement, Change Management, Cultuur & Leiderschap, Performance Management en Learning & Development.
 • Bedrijfskundig en financieel goed onderlegd.
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving.
 • Uitstekende beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift. Kennis van Nederlands en andere talen is een pré.
 • Bereidheid tot reizen.

Your profile:
 • Master's degree.
 • Minimum 5-10 years of experience in a similar hr-position, preferably in an international environment with remote employees.
 • Experience within a technical/maritime/ shipping-oriented organization is a plus.
 • Knowledge of and experience with relevant HR topics such as professionalizing HR, Employee Engagement, Change Management, Culture & Leadership, Performance Management and Learning & Development.
 • A good basis in business and finance.
 • Knowledge of relevant laws and regulations.
 • Excellent command of the English language both verbally and in writing. Knowledge of Dutch and other languages is an advantage.
 • Willingness to travel.

De functie:

Radio Holland heeft een nieuwe strategische roadmap gemaakt. Daarbij staat de tevredenheid van aandeelhouders, leveranciers, klanten en medewerkers voorop, in combinatie met gezonde financiële resultaten. Op dit moment vindt een herstructurering plaats naar een global operating model zodat er ruimte en focus ontstaat voor de nieuwe strategie.
Voor de volgende fase is Radio Holland op zoek naar een Chief People Officer die HR verder uitbouwt, professionaliseert en inricht in lijn met de bedrijfsstrategie, waarbij je een stevig en kritisch sparringpartner voor het Leadership team bent. Je begeleidt de organisatie (bij het fijn slijpen) van de nieuwe organisatie inrichting waarbij de ontwikkeling van leiderschap en engagement grote thema’s zijn. In navolging van de herstructurering ga je aan de slag met de inrichting van global hr processen en de borging ervan. Je zet de hr basis goed neer: je houdt daarbij zowel het concept als de kosten in het zicht.
Je bent eindverantwoordelijk voor HR en lid van het Global Leadership Team (GLT). Je richt de hr-processen en – systemen in en coached je team in hun rol. Je rapporteert aan de CEO van Radio Holland Group, Kees-Jan Mes en functioneel aan Gerlinde Broeze, HR Director Pon Equipment & Pon Power (PEPP).

Belangrijke onderwerpen die nu en komend jaar op de agenda staan zijn het verder inrichten van de basis van HR (team, processen, structuren en systemen), de MTO onderzoeken en Employee Engagement, het doorvertalen van de nieuwe strategie naar de organisatiecultuur en leiderschap en de doorvertaling van de Pon Values naar Radio Holland.

The role:
Radio Holland has created a new strategic roadmap. The satisfaction of shareholders, suppliers, customers and employees, in combination with healthy financial results, is the main focus. At this moment a restructuring to a global operating model is taking place to create space and focus for the new strategy.
For the next phase, Radio Holland is looking for a Chief People Officer to further develop, professionalize and organize HR in line with the corporate strategy, where you will be a solid and critical sparring partner for the Leadership team. You will guide the organization (in fine-tuning) the new organizational setup where leadership development and engagement are major themes. Following the restructuring, you will work on the design of global HR processes and their assurance. You will establish the hr basis properly: keeping both the concept and the costs in sight.
You are ultimately responsible for HR and a member of the Global Leadership Team (GLT). You will set up the HR processes and systems and coach your team in their role. You will report to the CEO of Radio Holland Group, Kees-Jan Mes and with a dotted line to Gerlinde Broeze, HR Director Pon Equipment & Pon Power (PEPP).
 
Important topics on the agenda now and next year include further setting up the basis of HR (team, processes, structures and systems), the MTO surveys and Employee Engagement, translating the new strategy into organizational culture and leadership and translating the Pon Values to Radio Holland.

Over:

Radio Holland is het grootste wereldwijde verkoop- en servicebedrijf voor maritieme elektronica. Zij zijn dé specialist in navigatie, radio- en satellietcommunicatie, automatisering en observatiesystemen voor een brede klantenkring in de maritieme industrie.

De cultuur van Radio Holland wordt gekenmerkt door sterke trots voor het merk en de dienstverlening, door ondernemerschap, een no-nonsens mentaliteit en door de drive om internationaal dé specialistische partner en leverancier te zijn op het gebied van scheepsnavigatie. Bij Radio Holland werken 600 medewerkers, verdeeld over 25 landen. 120 daarvan werken vanuit het kantoor in Rotterdam.
Radio Holland kent een lange en rijke historie en is opgericht op 5 december 1916. Sinds 2020 is Radio Holland onderdeel van het internationale familieconcern PON. Bij Pon werken 16.000 MW waarvan 6.000 in Nederland.
Voor meer informatie, zie ook de website: Radio Holland - Always There. Everywhere.

Radio Holland is the largest global sales and service company for marine electronics. They are the specialist in navigation, radio and satellite communication, automation and observation systems for a broad customer base in the maritime industry. Radio Holland's culture is characterized by strong pride for the brand and service, entrepreneurship, a no-nonsense mentality and by the drive to be internationally the specialist partner and supplier in the field of ship navigation. Radio Holland employs 600 people in 25 countries. 120 of them work from the Rotterdam office.
Radio Holland has a long and rich history and was founded on December 5, 1916. Since 2020 Radio Holland is part of the international family concern PON. Pon employs 16,000 MW of which 6,000 work in the Netherlands.
For more information, see also the website: https://www.radioholland.com/  

Interesse voor de vacature?

Stuur ons jouw Engelstalige motivatiebrief en cv vóór vrijdag 11 november 2022. Het volledige functieprofiel kun je d.m.v. de button “volledig functieprofiel” linksboven op deze pagina downloaden.
Bel of mail gerust met onze consultant Saskia Bouter (06 – 26 65 83 11) of Ilonka van Dijk als je vragen hebt!
 
Radio Holland rechtstreeks benaderen? Liever niet. Radio Holland kiest ervoor deze functie exclusief via Bureau Blaauw te vervullen.

Interested in this position?
Send us your cover letter and resume in English before Friday, November 11, 2022. You can download the full job profile by clicking the "full job profile" button at the top left of this page.
Feel free to call or email our consultant Saskia Bouter (06 - 26 65 83 11) or Ilonka van Dijk if you have any questions!

Contact Radio Holland directly? Rather not. Radio Holland chooses to fill this position exclusively through Bureau Blaauw.