Bij Bureau Blaauw vinden wij het belangrijk om bij te dragen aan een effectieve start van de door ons geplaatste HR directeur/CHRO en we voelen ons ook na de plaatsing betrokken. Wij bieden daarom, als onderdeel van onze dienstverlening, bij plaatsing van een HR Directeur/CHRO drie onboarding sessies aan met een ervaren en geaccrediteerde HR Executive Coach die zelf uit het vak komt. Ook als je geen opdrachtgever/kandidaat bent kun je gebruik maken van onze onboardingssessies.

Investeren in een goede start
Iedereen kent de dilemma’s waarvoor je staat bij de start in een nieuwe organisatie, hoe ga je zo succesvol mogelijk de eerste 100 dagen door en kom je tot een aansprekende en passende opdrachtformulering. Hoe zorg je dat je de uitdagingen en krachtenvelden in de organisatie leert kennen en een vertrekpunt creëert om snel waarde te kunnen toevoegen. Investeren in een goede start (onboarding) geeft de beste uitgangspositie om van de nieuwe collega een waardevol directielid te maken.

Onboarding Coaching
Tijdens de Onboarding Coaching wisselen de coach en de nieuwe HR executive met elkaar van gedachten over hoe zij/hij een goede en impactvolle start kan maken bij de nieuwe organisatie, snel ‘up to speed’ kan zijn en gestelde doelen kan bereiken. Het is vaak een mix van coaching en mentoring gericht op persoonlijke- en zakelijke ontwikkeling.

De onderwerpen verschillen voor iedereen.
Samen bepalen zij waar het gesprek over gaat en wat voor support nodig is. Voorbeelden zijn:

  • Helpen identificeren van de uitdagingen en doelstellingen binnen de nieuwe organisatie en hoe daar een professioneel en passend antwoord op te geven.
  • Inzichtelijk maken van de organisatiedynamiek en de krachtenvelden die er spelen. Hoe leer je de juiste stakeholders kennen (directieteam, Raad van Bestuur en het senior management, medezeggenschap, externen).
  • Het bepalen van eigen ontwikkelingsdoelen en hoe voorkom je dat je in jouw eigen valkuilen stapt.


Met welke coaches werken wij samen?
Bureau Blaauw werkt nauw samen met een aantal zelfstandig opererende HR Executive Coaches. Zij hebben ervaring als HR directeur/CHRO binnen verschillende branches en weten daardoor als geen ander wat deze rol betekent en wat er nodig is om echt het verschil te maken. Allen hebben een ruime ervaring als executive coach en zijn geaccrediteerd bij EMCC of ICF en/of NOBCO, zodat zij aan hoge kwaliteitsnormen voldoen. Klik hier om kennis te maken met onze coaches.

Duur van het aangeboden traject
De drie gesprekken die door Bureau Blaauw worden aangeboden vinden plaats gedurende de eerste maanden bij de nieuwe werkgever. Mocht er behoefte zijn om dit traject te verlengen, dan kan contact opgenomen worden met de coach om hierover afspraken te maken. Je regelt dat rechtstreeks met de coach, zonder tussenkomst van Bureau Blaauw.

Goed om te weten
Het coachingstraject staat los van het individuele onboardingsprogramma binnen de nieuwe organisatie. De inhoud van de gesprekken zijn vertrouwelijk. Bureau Blaauw en de nieuwe werkgever blijven buiten de inhoud van de gesprekken.

Onboarding service
Geen opdrachtgever of kandidaat van Bureau Blaauw en je wilt toch gebruik maken van onze onboarding service? Dat kan. Neem contact op met Connie Blaauw (cblaauw@bureaublaauw.com) of Marit Middeldorp (mmiddeldorp@bureaublaauw.com).