• Contact
  • Ons kantoor in De Oude Molen

Ons kantoor in De Oude Molen

Ons kantoor in De Oude Molen

Voor ons zakelijke onderkomen hebben we gezocht naar een dynamische locatie, met een uitnodigende en professionele sfeer die past bij ons. Zo’n plek vonden we aan De Oude Molen in Ouderkerk aan de Amstel, gebouwd in 1719.

Sinds de restauratie begin 2000 is het een bloeiend bedrijventerrein waar de historie hand in hand gaat met een hele eigentijdse sfeer. Vanaf de A9 is ons kantoor goed te herkennen aan de oude watertoren waarin wij een van onze spreekkamers ondergebracht hebben.

Historie van De Oude Molen

De Oude Molen in Ouderkerk aan de Amstel is niet zomaar een molen, maar een voormalige buskruitmolen. De buskruitmolen wordt in 1719 op deze plek gebouwd, nadat kruitmolen Het Oorlogsschip aan de Amsterdamse Heilige Weg (nu Overtoom) is ontploft. De stad geeft eigenaar Cornelis van Tulden & Cie geen toestemming voor herbouw. Hij krijgt wel een vergunning voor een alternatieve locatie, maar daartegen komen omwonenden met succes in verzet.

Ontploffing
In 1718 krijgt de Amsterdamse notabele Nicolaes Calkoen een vergunning voor de huidige locatie in Ouderkerk aan de Amstel, om ‘een moolen, een stoof en een toorn’ te mogen oprichten ‘tot het maken van buskruijt’. Het bedrijf maakt aanvankelijk gebruik van een rosmolen, waarbij de aandrijfkracht wordt geleverd door een paard (ros) of een ezel.

Na enkele wisselingen van eigenaar wordt het bedrijf in 1742 overgenomen door ‘ras buskruitmaker’ Hendrik van Hoorn, die ook andere buskruitmolens bezit. Het bedrijf blijft tot 1843 in handen van de familie. Op 7 augustus 1782 ontploft een kruitstoof: de schade is enorm, maar Van Hoorn bouwt de fabriek weer op. De molen is tussen 1843 en 1874 buiten bedrijf De nieuwe eigenaar, ‘De Verenigde Buskruidfabriekatie’, houdt de locatie wel in stand.

Muiden Chemie

Als in 1883 hun fabriek in Muiden de lucht in vliegt, komt De Oude Molen weer in beeld. Het blijkt de ideale locatie om het rookzwakke nitroglycerinekruit (een vinding van Alfred Nobel) te produceren. Die productie moest gescheiden worden van de kruitfabriek in Muiden. Het leidt opnieuw tot, vergeefse, protesten van de bevolking en de gemeente Amstelveen.

In 1894 wordt de bouw van een nieuwe fabriek bij Koninklijk Besluit geregeld. Architect Jacob Frederik Klinkhamer krijgt de opdracht voor het ontwerp. Het poortgebouw met opschrift Buskruidmolen n° 3 uit 1783 blijft behouden. Daar achter verrijst de nieuwe fabriek met de opstallen van 1895 en later. Ook de watertoren, het meest karakteristieke onderdeel van de fabriek, is ontworpen door Klinkhamer.

Deze Ouderkerker munitiefabriek van Muiden Chemie is bijna een eeuw in bedrijf en één van de weinige industrieën in Amstelveen. In 1953 vindt nog een ernstig ongeval plaats, als nitroglycerinehoudend afvalzuur ontploft. Eén dode en één zwaargewonde zijn te betreuren en vele koeien vinden de dood.

Restauratie
De kruitfabriek wordt pas in 1991 definitief gesloten. In 1999 is een deel van het complex gesloopt en wordt begonnen met de bouw van een modern businesspark. De gebouwen aan de zijde van de Amstel zijn nog aanwezig. De originele situatie rond de fabriek is behouden, met uitzondering van de bebouwing van Amstelveen ten westen van het terrein en de aanleg van snelweg A9. Het is nu een bloeiend bedrijventerrein waar de historie hand in hand gaat met een hele eigentijdse sfeer.

Het totale complex omvat een laboratorium, loodsen, een blustoren, en dienstwoningen. Het wordt gezien als een zeldzaam voorbeeld van een achttiende-eeuwse kruitfabriek met negentiende-eeuwse aanpassingen en is nu een rijksmonument.

Historie van De Oude Molen in jaartallen

1700 opgericht als Kruydmolen van ’t Oorlog Schip aan de Heylige Weg in Amsterdam
 (tegenwoordig de Overtoom)
1709 de molen ontploft, Amsterdam staat herbouw niet toe
1719 herbouw in Ouderkerk aan de Amstel
1742 overgenomen door Hendrik van Hoorn, eigenaar van onder andere een (in hetzelfde jaar ontplofte) kruitmolen in Delft
1782 kruitstoof ontploft
1783 herbouw van de meeste gebouwen die nu nog bestaan
1842 buiten werking gesteld
1894 – 1895 ombouw tot chemische fabriek voor de productie van rookloos buskruit, schietkatoen en nitroglycerine
1898 ontploffing, 2 dodelijke slachtoffers
1909 ontploffing, 1 dodelijk slachtoffer
1919 buiten werking gesteld
1940 – 1945 productie handreiningsmiddel, kaneel- en theesurrogaat en springstoffen voor civiele doeleinden
1953 ontploffing, 1 dodelijk slachtoffer
1991 gesloten
1999 sloop van een deel van het complex, restauratie en bouw businesspark
2010 Blaauw Sombeek & Partners vestigt zich in De Oude Molen
2017 Bureau Blaauw betrekt De Oude Molen