De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Bureau Blaauw. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiƫren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bureau Blaauw. Deze toestemming is niet vereist voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin kan Bureau Blaauw niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast.

Bureau Blaauw behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.