Gastles Bureau Blaauw voor groep 8 IMC Weekendschool
Gastles Bureau Blaauw voor groep 8 IMC Weekendschool

Gastles Bureau Blaauw voor groep 8 IMC Weekendschool

De eerste gastles door het team van Bureau Blaauw voor groep 8 leerlingen van de IMC Weekendschool in Amsterdam Zuid Oost was voor beide partijen een ervaring. Kinderen uit sociaal-economische achtergestelde wijken krijgen bij IMC Weekendschool op zondag aanvullend onderwijs dat gericht is op onderwerpen en beroepenvelden waarmee ze in hun dagelijks leven niet zo snel in aanraking komen.

Deze kinderen, die op het punt staan de stap naar de middelbare school te maken gingen in de les met ons aan de slag om hun talenten te ontdekken. Met behulp van een kwaliteitenspel vertelden ze aan elkaar waarin ze goed zijn en vulden ze hun eigen ‘Talentencirkel’ in. Voor ons een mooie ervaring om eens voor de klas te staan en te ontdekken dat ook dat echt een vak is! We zijn er trots op dat we zo’n mooie organisatie als IMC Weekendschool niet alleen door een financiële bijdrage maar ook op deze manier kunnen ondersteunen.