Hoofd P&O (vacature vervuld)

Voor Cosis zijn wij op zoek naar een Hoofd P&O. Een eindverantwoordelijke P&O professional met een duidelijke visie op P&O, aantoonbare change ervaring en implementatiekracht. Een verbinder die met het P&O team, het management en de Raad van Bestuur de organisatie vanuit een fusie verder ontwikkelt en professionaliseert.

Bij Cosis werken ruim 3700 medewerkers verdeeld over meer dan 200 locaties in Groningen en Drenthe. Cosis is daarmee één van de grootste zorginstellingen van het Noorden. De bedoeling van Cosis is: We helpen kwetsbare mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking om grip te krijgen op het leven. Tegen maatschappelijk zo laag mogelijke kosten. ‘Samen maken we kleine stappen’. Zowel kinderen, jongeren, (jong) volwassenen als gezinnen, kunnen verschillende vormen van ondersteuning, begeleiding en behandeling krijgen op verschillende plekken. Gepersonaliseerde dienstverlening is waar het om draait in het werk.

Organisatie
Cosis

Plaats
Assen

meer informatie

Hoofd P&O (vacature vervuld)

Assen

Functie omschrijving Hoofd P&O (vacature vervuld)

Als Hoofd P&O leg je verantwoording af aan de manager Servicecentrum en heb je vrije toegang tot de Raad van Bestuur. Je maakt deel uit van het managementteam van het Servicecentrum en waar nodig ben je aanwezig bij het managementteamoverleg van Cosis. Je geeft leiding aan een team van ruim 45 professionals. Zij adviseren het management op personele vraagstukken en op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom. Daarnaast is er sprake van een beleidsmatige c.q. adviserende rol, een toetsende en uitvoerende rol. Het team bestaat uit P&O Adviseurs, Beleidsmedewerkers, Praktijk leren, Mobiliteitsbureau, Flex bureau, Capaciteitsmanagement, Arbo en het P&O-secretariaat.
De afdeling P&O heeft de ambitie zich verder te ontwikkelen tot een expert afdeling die de rol van een volwaardig business partner kan vervullen voor de organisatie. De personeels- en salarisadministratie valt niet onder het Hoofd P&O.

Functie eisen Hoofd P&O (vacature vervuld)

Als Hoofd P&O ben je strategisch adviseur voor het MT en de Raad van Bestuur en ben je eindverantwoordelijk voor het professioneel functioneren van de afdeling P&O.
o Adviseer je de RvB en het management proactief bij het uitvoeren van hun integrale managementtaken t.a.v. het P&O beleid- en organisatievraagstukken;
o Vertaal je in samenwerking met de leden van het MT, de RvB en andere
organisatieonderdelen de ondernemingsstrategie naar strategie op beleid en P&O
instrumenten;
o Ontwikkel en faciliteer je een verdere ontwikkeling van de kwaliteit en dienstverlening van de afdeling P&O met een duidelijke visie op de plek en positie van de afdeling;
o Voer je met of namens de bestuurder het overleg met de OR en vakorganisaties en
bereidt dit overleg voor;
o Adviseer en ondersteun je de RvB en het MT bij het uitvoeren van de
arbeidsmarktstrategie gericht op goede instroom, doorstroom en uitstroom van
medewerkers;
o Ontwikkel je een vooruitstrevend P&O beleid dat geënt is op de veranderende arbeidsmarkt en positioneert daarmee Cosis als een aantrekkelijke werkgever;
o Vertegenwoordig je Cosis in relevante externe netwerken. De externe netwerken zijn op lokaal, regionaal en nationaal niveau (o.a. Gemeenten, GGZ, Verzekeraars en Arbodienst);
o Adviseer en ondersteun je de RvB en MT leden bij het uitvoeren van de HR-strategie, organisatieontwikkeling en het PO&O beleid;
o Ontwikkel en zorg je voor uitvoeringen van modern MD-beleid en talentontwikkeling;
o Adviseer je over en uitvoering van projecten voor een intern werkklimaat dat wordt gekenmerkt door wendbaarheid, vitaliteit en permanent leren en ontwikkelen;
o Zorg je voor een optimale communicatiestructuur, zowel binnen de afdeling P&O als ook tussen de afdeling P&O en overige organisatieonderdelen;
o Geeft op inspirerende en coachende wijze leiding aan het team van P&O professionals.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een fulltime functie voor 36 uur per week. De aanstelling vindt plaats voor een periode van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Het salaris voor deze functie is gebaseerd op schaal FWG -70 (maximum € 6.068,- bruto per maand) op basis van een volledige werkweek. De CAO Gehandicaptenzorg is van toepassing. Hierin zijn alle arbeidsvoorwaarden vastgelegd, zoals de salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering, verlof en het MeerKeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (MKSA).

Interesse voor de vacature?

Belangstelling voor deze functie kun je kenbaar maken door vóór uiterlijk 22 september te solliciteren via de sollicitatieknop onderaan dit profiel.

Een uitgebreid functieprofiel kun je opvragen bij het Office Management van Bureau Blaauw, 020-4723908. Consultant voor deze vacature is Pauline Smit.

Cosis heeft de functie exclusief bij Bureau Blaauw uitgezet en kiest er daarmee dan ook voor om niet rechtstreeks door kandidaten of andere bureaus benaderd te worden.